ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Έχει, όμως, διαφορετικούς σκοπούς για τον καθένα. Νοείται ως μια διαδικασία ενδοψυχικής αναψηλάφησης και αλλαγής που έχει ως κινητήριο δύναμη το προσωπικό κίνητρο και ως βασικό θεραπευτικό εργαλείο την ανθρώπινη σχέση. Το ψυχοθεραπευτικό πλάνο είναι εξατομικευμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μοναδικού ψυχικού αστερισμού.       

Οι λόγοι που ενδέχεται ένας άνθρωπος να αναζητήσει θεραπεία ποικίλουν, η ανάγκη για υποστήριξη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η ανάγκη για αλλαγή, για αυτεπίγνωση και για διερεύνηση σημαντικών για το υποκείμενο ζητημάτων ή σχέσεων είναι μερικοί μόνο από  τους παραπάνω λόγους.

Η κλινική μου ενασχόληση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ψυχικών ζητημάτων:

  • Αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού, φοβίες, αγοραφοβία
  • Διαταραχές διάθεσης, κατάθλιψη
  • Διαπραγμάτευση προσωπικών κρίσεων, διαχείριση πένθους 
  • Διαχείριση συναισθημάτων, διαπροσωπικών σχέσεων
  • Αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και προσωπική εξέλιξη
  • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, καταναγκασμοί
  • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές
  • Σεξουαλικές διαταραχές

@ Copyrights Stella Tsiamyrtzi-Baka 2022. All rights reserved.