ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ/ΨΥΧΑΝAΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

΄΄Ονομάσαμε ψυχανάλυση την εργασία μέσω της οποίας φέρουμε στη συνείδηση του ασθενούς τον απωθημένο ψυχισμό που έχει μέσα του.. Τα συμπτώματα και οι παθολογικές εκδηλώσεις του ασθενούς, όπως όλες οι ψυχικές του λειτουργείες, είναι εξαιρετικά σύνθετης φύσης, και τα στοιχεία της σύνθεσης αυτής εν τέλει είναι κίνητρα, ενορμητικές κινήσεις. Ο ασθενής ωστόσο δε γνωρίζει τίποτε ή ελάχιστα για τα ενεχόμενα επί μέρους κίνητρα. Του μαθαίνουμε λοιπόν να κατανοεί την σύνθεση αυτών των εξαιρετικά πολύπλοκων ψυχικών σχηματισμών..΄΄ Freud (1918), SE 17, 159-161. 

Στην ψυχανάλυση θεωρείται ότι ασυνείδητες διεργασίες και συγκρούσεις για τις οποίες δεν έχουμε συνειδητή γνώση επηρεάζουν τη σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας και μπορεί να προκαλέσουν δυσφορικές καταστάσεις και συμπτώματα. Η ψυχαναλυτική θεραπευτική πρακτική δεν στοχεύει στην απλή διανοητική περιγραφή και επίλυση προβλημάτων. Αντίθετα, έχει ως στόχο την εν τω βάθει κατανόηση αυτών των ασυνείδητων διεργασιών, προκειμένου το άτομο να επιτύχει μια εσωτερική ψυχική συνέχεια και καλύτερη λειτουργικότητα. Επαναφέροντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας μια πιο διεισδυτική κατανόηση του ψυχισμού μας προμηθεύει ένα καλειδοσκοπικό πρίσμα επαρκές στο να αποκαλύπτει τόσο μια σημασία, όσο και το υποκείμενο της.

Η ψυχοδυναμική/ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτοµα που αισθάνονται εγκλωβισµένα σε επαναλαµβανόµενα ψυχικά προβλήµατα, που στέκονται εµπόδιο στις δυνατότητές τους να νιώσουν ευτυχισµένοι µε τους συντρόφους, την οικογένεια και τους φίλους τους καθώς και επιτυχηµένοι και ικανοποιηµένοι στην εργασία τους και στην καθηµερινότητά τους. Τα άγχη, οι αναστολές και οι καταθλίψεις συνιστούν συχνά ενδείξεις εσωτερικών συγκρούσεων. Και οι τελευταίες οδηγούν σε δυσκολίες στις σχέσεις και, όταν δεν αντιµετωπίζονται θεραπευτικά, µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις προσωπικές και τις επαγγελµατικές επιλογές. Οι ρίζες αυτών των προβληµάτων συχνά φθάνουν βαθύτερα απ’ όσο µπορεί να φθάσει η φυσιολογική επίγνωση, γι’ αυτό και αποδεικνύονται ανεπίλυτα χωρίς ψυχοθεραπεία. 

Με την βοήθεια ενός ειδικευµένου θεραπευτή, ο θεραπευόμενος µπορεί να αποκτήσει νέα ενόραση των ασυνειδήτων πτυχών των διαταραχών αυτών. Η συνοµιλία µε έναν ψυχοθεραπευτή σε κλίµα ασφάλειας, θα οδηγήσει το άτομο να συνειδητοποιεί ολοένα και περισσότερο πτυχές του µέχρι πρότινος άγνωστου εσωτερικού του κόσµου (σκέψεις και αισθήµατα, αναµνήσεις και όνειρα), ανακουφίζοντας έτσι τον ψυχικό του πόνο, προωθώντας την ανάπτυξη της προσωπικότητας του και παρέχοντας του συνειδητοποίηση που θα του ενδυναµώσει την αυτοπεποίθηση για να επιδιώξει τους στόχους του στη ζωή. Αυτές οι θετικές επιδράσεις της ψυχανάλυτικής ψυχοθεραπείας θα διαρκούν και θα οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη πολύ µετά το τέλος της θεραπευτικής διαδικασίας.

@ Copyrights Stella Tsiamyrtzi-Baka 2022. All rights reserved.